DID VIETNAM RACING CHAMPIONSHIP 2.10.2022 (ROUND 2)

on
Categories: Tin Sự Kiện

Thiên Nhẫn đồng hành cùng giải đua DID Vietnam Racing Championship 2.10.2022 tại trường đua Đại Nam.

Ngày 2.10.2022 tại trường đua Đại Nam – Bình Dương, công ty Thiên Nhẫn đại diện cho DID ASIA, YSS Thailand tài trợ cho giải đua cùng các thương hiệu khác tiếp tục đồng hành cùng Vietnam Racing Championsship (Round 2).

Khai mạc giải đua

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-3-2.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-1-3.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-2-2.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-7-3.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-4-3.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-5-2.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-6-2.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-8-2.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-9-2.JPG

Những màn trình diễn mô tô mạo hiểm của Sài Gòn Stunt khuấy đảo trường đua Đại Nam.


DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-25.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-10.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-11.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-12.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-13.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-14.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-15.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-16.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-17.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-18.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-19.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-20.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-21.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-22.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-23.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-24.JPG

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-26.JPG

Những màn rượt đuổi thần tốc, so tài quyết liệt tại giải đua xe mô tô DID VIETNAM RACING CHAMPIONSHIP.

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-39-1.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-40-1.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-27.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-28.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-29.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-30.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-31.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-32.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-33.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-34.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-35.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-36.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-37.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-38.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-41.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-42.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-43.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-44.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-45.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-46.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-47.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-48.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-49.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-50.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-51.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-52.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-53.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-54.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-55.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-56.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-57.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-58.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-59.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-60.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-61.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-62.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-63.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-64.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-65.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-66.JPG

Trao giải cho các tay đua xuất sắc ở các hệ thi đấu với các phần quà từ nhà tài trợ YSS, DID và các thương hiệu khác.
Kết thúc giải đua xe mô tô DID VIETNAM RACING CHAMPIONSHIP (Round 2).

DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-67.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-68.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-69.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-70.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-71.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-72.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-73.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-74.JPG
DID-VIETNAM-RACING-CHAMPIONSHIP-2-10-2022-75.JPG