PHỤ TÙNG CHÍNH HIỆU ĐẾN THĂM NHÀ MÁY YSS THÁI LAN !

on
Categories: Tin Công Ty

Vừa qua 16-17-18.11.2022, Phụ Tùng Chính Hiệu đã có chuyến ghé thăm nhà máy YSS Thái Lan.

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-1.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-2.jpg

Những buổi học, nghiên cứu các sản phẩm YSS Thái Lan

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-3.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-4.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-6.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-7.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-8.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-9.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-10.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-11.jpg

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-5.jpg

Một số hình ảnh bên trong nhà máy sản xuất (giảm xóc) Phuộc YSS Thái Lan

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-12.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-13.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-14.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-15.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-16.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-17.JPG

phu-tung-chinh-hieu-yss-thai-lan-18.JPG